Ludwik Preparat do czyszczenia do szyb kominkowych 500 ml

8,19 

Cena jednostkowa: 16,38zł / 1 L

SKU: CG1010606Z0010091

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8,19  ( 2023-11-30 )

Kup teraz,

zapłać później!

Więcej informacji

Ludwik do szyb kominkowych świetnie radzi sobie z osmolonymi szybami kominków i piekarników. Dzięki aktywnej pianie rozpuszcza sadzę, substancje smołowe i zapieczony tłuszcz. Chroni także przed ponownym zabrudzeniem.

 

Skład: 

< 5% wodorotlenek sodu, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne,< 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% EDTA i jego sole, < 5% fosforany.

Data ważności na opakowaniu.

 

Sposób użycia Ludwik do szyb kominkowych: 

Nanieść preparat bezpośrednio na zabrudzenie, po czym równomiernie rozprowadzić po powierzchni szyby. Następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię wilgotną ściereczką i wytrzeć na sucho. W przypadku silnych zabrudzeń czynność należy powtórzyć. Podczas użycia preparatu stosować rękawice ochronne i chronić oczy przed zanieczyszczeniem. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie.

NIE NALEŻY DOPUŚCIĆ DO KONTAKTU PREPARATU Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI KOMINKA.

 

Środki ostrożności:

Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpadów niebezpiecznych. Zawiera wodorotlenek sodu i etanoloaminę.

Od 1964 roku Ludwik to niepodważalny autorytet w zakresie dbania o czyste naczynia. Marka zbudowana na zaufaniu kilku pokoleń stała się z czasem synonimem domowych porządków.

Wszystkie produkty marki