MINOS pasta płynna 270 ml

9,10 

Cena jednostkowa: 13zł / 1 L

SKU: CG1050401Z0010121

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9,10  ( 2023-11-09 )

Kup teraz,

zapłać później!

Więcej informacji

Minos Płynna Pasta przeznaczona jest do czyszczenia i konserwacji nagrobków oraz innych powierzchni z kamienia polerowanego (lastriko, granitu, marmuru):

  • doskonale czyści i pielęgnuje,
  • nadaje lustrzany połysk,
  • konserwuje,
  • chroni przed działaniem czynników atmosferycznych (kurzem i wilgocią).

 

Sposób użycia: Na umytą, suchą powierzchnię kamienną nanieść cienką warstwę pasty. Po wyschnięciu wypolerować. Przed użyciem wstrząsnąć. W celu uzyskania idealnego połysku, przed użyciem Płynnej Pasty Minos zaleca się umycie powierzchni kamiennej Aktywnym Płynem Myjącym Minos lub Aktywnym Spray’em Myjącym Minos.

 

Skład: >30% węglowodory alifatyczne; <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni w niewidocznym miejscu. Nie stosować do czyszczenia podłóg i schodów.

 

Data ważności na opakowaniu.

 

Środki ostrożności:

Minos Płynna Pasta Do Nagrobków Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Pojemnik/ zawartość usuwać do odpadów niebezpiecznych. Zawiera węglowodory, C9- -C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych.