ABE Płyn do dezynfekcji rąk 300 ml

20,52 

Cena jednostkowa: 68,4zł / 1 L

SKU: CG1050706G6010121

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 20,52  ( 2023-06-10 )

Kup teraz,

zapłać później!

Więcej informacji

ABE płyn do dezynfekcji. Preparat przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk bez użycia wody. Zapewnia higieniczną czystość, jest również szybkoschnący.

 

Skład: 

Substancja czynna: Etanol [70 g/ 100g]

Data ważności i numer serii: na opakowaniu. Data jest numerem serii.

 

Stosowanie:

Płyn należy nanieść bez rozcieńczenia bezpośrednio na suchą i czystą skórę dłoni.

Przez cały czas dezynfekcji ręce powinny być zwilżone produktem.

Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze (adenowirusy, norowirusy), drożdzakobójcze: 3 ml płynu wcierać w skórę przez 30 s. Czynność powtórzyć dwukrotnie.

Działanie wirusobójcze na poliowirusy: płyn wcierać przez 5 minut. Po aplikacji płynu dłonie pozostawić do wyschnięcia.

 

Środki ostrożności:

NIEBEZPIECZENSTWO. Działa drażniąco na oczy. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich pojemników zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1964 roku Ludwik to niepodważalny autorytet w zakresie dbania o czyste naczynia. Marka zbudowana na zaufaniu kilku pokoleń stała się z czasem synonimem domowych porządków.

Wszystkie produkty marki